Create a big impact and reach mass audiences cost-effectively

За Media Advertising#


Media & Advertising е маркетинг и адвертајзинг агенција основана во 2001 годинa во Скопје. Започна како агенција која уште на почетокот на своето работење нудеше голем број на услуги чиј спектар го прошируваше со текот на годините. На почетокот делуваше само на територијата на Македонија за подоцна да се насочи и кон пазарот во Албанија и Косово. Види Повеќе

Консалтинг#


Media & Advertising соработува, како со домашни така и со странски клиенти. Се прилагодува на потребите на секој клиент, каде сите клиенти имаат свое посебно место и се подеднакво важни. Види Повеќе

Бизнис Пакети#


Како клучна дејност се издвојуваат интелектуалните услуги – медиа планирање, изработка на медиумски стратегии, изработка на анализа на конкуренцијата на пазарот. Активностите може да се поделат во следниве групи... Види Повеќе